Akcie

COVID-19

Všetky dôležité a aktuálne informácie a opatrenia v boji proti COVID-19 na Slovensku  https://korona.gov.sk/ 

Klinický protokol ŠDTP COVID-19 https://www.standardnepostupy.sk/covid-19/

DOMÁCE PODUJATIA:

IV. Kazuistiky v internej medicíne a kardiológii, 04-05.02.2021, Žilina - podujatie realizované len online https://www.amedi.sk/podujatia/4-kazuistiky-v-internej-medicine-a-kardiologii-293/uvod.html

XXXIX. Dni mladých internistov 2021, Martin - podujatie zrušené a presunuté zatiaľ na neurčito https://www.amedi.sk/podujatia/xxxix-dni-mladych-internistov-207/uvod.html

XIII. Kongres internej medicíny, predbežný termín17-19.06.2021, Grand Hotel Bellevue, Nový Smokovec, Vysoké Tatry http://interna2021.sk/uvod

Konferencia k 20. výročiu časopisu Interná medicína, 12-13.11.2021, Hotel Grand, Jasná, Demänovská dolina https://www.amedi.sk/podujatia/konferencia-k-20-vyrociubr-casopisu-interna-medicina-257/uvod.html

ZAHRANIČNÉ PODUJATIA:

19th European Congress of Internal Medicine - Virtual Congress, 18-20.03.2021, Malaga, Spain https://efim.org/ecim2021/ 

6th McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM) - Virtual Course, 11.05-17.06.2021, Krakow, Poland https://empendium.com/mircim/

11th International Congress of Internal Medicine, 04-06.07.2021, Athens, Greece http://internalmedicine-uth.gr/

Letní dny interní medicíny, 23-25-06.2021, Cubex Centrum Praha, Česká republika https://www.ledim.cz/

6th EFIM Day, 15.10.2021, Diegem, Belgium https://efim.org/events/efim-day/6th-efim-day-0

16th EFIM Clinical Research Seminar, 25.10.2021, Paris, France https://efim.org/events/clinical-research-course/16th-clinical-research-seminar

XXVIII. Kongres České Internistické Společnosti ČLS J. E. Purkyně, 20-23.11.2021, Brno, Česká republika http://www.meritiskonference.cz/akce/kongrescis2021/

EFIM - European School of Internal Medicine - Winter 2022, 14-18.02.2022, Björkliden, Lappland, Sweden https://efim.org/events/european-school-internal-medicine/esim-winter-2022

20th European Congress of Internal Medicine - Virtual Congress, 10-12.03.2022, Malaga, Spain https://efim.org/ecim2022

36th World Congress of Internal Medicine, 19-21.10.2022, Moscow, Russia https://www.isim-online.org/activities/congresses

DOMÁCE ČASOPISY:

Interná medicína (A-medi management) - obsah posledného čísla 

ZAHRANICNÉ ČASOPISY:

Vnitřní lékařství: www.casopisvnitrnilekarstvi.cz

European Journal of Internal Medicine: www.ejinme.com/

European Journal of Case Reports in Internal Medicine www.ejcrim.com

The American Journal of Medicine www.amjmed.com/

Journal of Internal Medicine http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2796

Kongres ČIS

OZNAMY